„Proiect finanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Investește în oameni!
Proiectul ”Centrul de resurse pentru dezvoltarea mediului rural” oferă persoanelor din mediul rural al județului Maramureș:

SERVICII DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ:

informare privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;
evaluarea și autoevaluarea personalității în vedereaorientării profesionale;
stabilirea traseului profesional;
dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;
pregătire pentru interviu în vederea angajării;
informare privind locurile de munca vacante și condițiile de ocupare a acestora;
mediere pe piața muncii;
asistență la angajare.

FORMARE PROFESIONALĂ:

Lucrător finisor în construcții;
Administrator pensiune turistică;
Bucătar;
Ospătar (chelner) - vânzător în utilități de alimentație;
Maestru de ceremonii (organizator de evenimente);
Competențe antreprenoriale;
Competențe informatice (Utilizare PC);
Competențe sociale și civice.

ASISTENȚĂ ANTREPRENIROALĂ:

asistență individuală pentru inițierea/dezvoltarea afacerii.