„Proiect finanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Investește în oameni!

Grupul țintă al proiectului este format din 300 persoane din mediul rural al județului Maramureș, ce se incadrează în următoarele categorii:

Persoane inactive (20 pers);
Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (30 pers);
Șomeri (120 pers);
Persoane ocupate în agricultura de subzistență (100 pers);
Managrei și angajați din mediul rural (30 pers).

Dosarul de solicitare servicii va cuprinde:

Formular de înscriere + declarații (se completează la depunerea dosrului);
Copie buletin/carte de identitate;
Copie carnet șomer (dacă este cazul);
Adeverință salariat (dacă este cazul);
Adeverință medicală (doar pentru participare la cursuri);
Copie certificat de naștere (doar pentru participare la cursuri)
Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul și numai dacă s-a schimbar numele - doar pentru participare la cursuri)
Copie diplomă de studii (doar pentru participare la cursuri)