„Proiect finanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Investește în oameni!
Centrul de resurse
sat Hărmicești,
comuna Desești, jud. Maramureș
0752 182 153
centrulrural@asociatia-indeco.ro
www.centrulrural.asociatia-indeco.ro

Asociația INDECO
0332 418 815
office@asociatia-indeco.ro

Asociatia Consensual
0232 258 653
office@consensual.ro