„Proiect finanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Investește în oameni!
Uniunea Europeană - http://europa.eu/index.htm
Guvernul României - Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - AMPOSDRU - http://www.fseromania.ro
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale - http://www.fonduri-ue.ro/
Fondul Social European - http://www.fondulsocialeuropean.ro/
Curtea Europeană de Justiție - http://curia.europa.eu/
Curtea Europeană de Conturi - http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
Comitetul Economic și Social - http://www.eesc.europa.eu/
Comitetul Regiunilor - http://cor.europa.eu/
Banca Centrală Europeană - http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Reprezentația Comisiei Europene în România - http://www.infoeuropa.ro/
Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană - http://ue.mae.ro/
Centrul Român de Informare de la Bruxelles - http://www.roinfocentre.be/
Uniunea Europeană în lume - http://ec.europa.eu/world/
Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO - http://www.asociatia-indeco.ro
Asociația Consensual - http://www.consensual.ro