„Proiect finanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Investește în oameni!
Proiectul ”Centrul de resurse pentru dezvoltarea mediului rural” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – DMI 5.2 - Contract POSDRU/110/5.2/G/88394 și implementat de Asociaţia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO în parteneriat cu: Asociaţia Consensual și Asociaţia Filantropică Ortodoxă Bunavestire Sighet (AFOBS).

OBIECTIV GENEREAL:

Creșterea competenţelor resurselor umane din mediul rural în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole ce vor permite dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, promovarea mobilităţii ocupaţionale și reducerea șomajului.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Promovarea antreprenoriatului, a afacerilor în activităţi non-agricole și a dezvoltării durabile pentru 500 de persoane dinzona rurală a judeţului Maramureș.
  2. Creșterea șanselor de reintegrare socio-economică pentru 300 persoane din zona rurală a jud. Maramureș, beneficiari de servicii integrate de informare, orientare, consiliere, ocupare.
  3. Dezvoltarea nivelului de competenţe profesionale și personale la 210 de persoane din zona rurală a jud. Maramureș, participanţi la 14 cursuri autorizate CNFPA, conforme cu aptitudinile și înclinaţiile personale.
  4. Reducerea șomajului prin consilierea antreprenorială sau medierea și plasarea a 6% din beneficiarii de servicii de informare, orientare, formare, consiliere.

PARTENERI:

Asociaţia Consensual
Asociaţia Filantropică Ortodoxă Bunavestire Sighet (AFOBS)